تبلیغات
www.deldadegan.org - کمک مالی به کانون فرهنگی دلدادگان مهدی(عج)

سلام بر مهدی ودلدادگانش

با توجه به اینکه دلدادگان مهدی فاطمه در همه جهات برای اشاعه فرهنگ مهدویت تلاش میکنند  شماره حساب زیر برای کمکهای نقدی این عزیزان اختصاص داده شده است تا با واریز مبالغ دلخواه در پیشبرد اهداف کانون مارا یاری نمایند.

شماره حساب :0202093970001

حساب سپهر نزد بانک صادرات ایران

از عزیزانی که مایل به واریز کمکهای مالی میباشند خواهشمندیم که قبل از واریز مبالغ ما را از طریق گذاشتن پیام در وبسایت مطلع فرمایند.

خشنودی قلب نازنین مهدی فاطمه صلوات


www.deldadegan.org

وبگاه کانون دلدادگان