تبلیغات
www.deldadegan.org - چرا خائنین محاکمه نمیشوند؟

یکشنبه 17 آبان 1388  01:15 ب.ظ    ویرایش: یکشنبه 17 آبان 1388 01:25 ب.ظ
توسط: دلداده

  این شعر اندر احوال شیوخ تقلبی و حامیانشان که اسامی چند نفرشان در مطلب قبلی ذکر شد خالی از لطف نیست


کار باشیخ حریفان به مدارا نشود


نشود یکسره، تا یکسره رسوا نشود


در ِ تزویر و ریا باز شد این دفعه، چنان


بایدش بست پس از بسته شدن وا نشود


سلب ِ آسایش ِ ما مردم از اینهاست ، چرا


سلب  آسایش و ارامش از اینها نشود ؟

((مراجع دروغین اعدام باید گردند))

   


نظرات()   

www.deldadegan.org

وبگاه کانون دلدادگان