تبلیغات
www.deldadegan.org - کلام نور

یکشنبه 6 بهمن 1387  01:00 ق.ظ    ویرایش: پنجشنبه 17 بهمن 1387 04:01 ب.ظ
توسط: دلداده

حمد وسپاس خدی را ,  آن نخستین بی پیشین را وآن آخرین بی پسین را , خداوندی که دیده بینایان از دیدارش قاصر آید واندیشه واصفان از نعت اوفرو ماند.


آفریدگان را به قدرت خود ابداع کرد وبه مقتضای مشیت خویش جامه  هستی پوشید و به همان راه که ارادت او بود روان داشت و رهسپار طریق محبت خویش گردانید.


چون ایشان را به پیش راند کس را یارای واپس گرانیدن نبود و چون واپس دارد کس را یارای پیش تاختن نباشد.


>>فرازی از نیایش اول صحیفه سجادیه<<

   


نظرات()   

www.deldadegan.org

وبگاه کانون دلدادگان